Witamy!

Logo c
Towarzystwo Przyjaciół Flörsheim-Pyskowice e.V.
zostało założne w 2005 roku.

Jego zadaniem jest popieranie przyjaźni
niemiecko-polskiej, szczególnie między
mieszkańcami Flörsheim i Pyskowic oraz
służenie porozumieniu między narodami
zjednoczej Europy na płaszczyźnie lokalnej.

 

Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

  • organizowanie imprez na dotyczących polsko – niemieckiej historii, kultury, wydarzeń świadczących o strukturze społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich w przeszłości oraz wspólniej przyszłości w Europie;
  • kulturalne i językowe podróże do Polski, zwłaszcza do Pyskowic i okolic, a także wymiany międzyszkolne i praktyki uczniów z Pyskowic i Flörsheim nad Menem;
  • kursy językowe (niemiecko-polskie i polsko-niemieckie) oraz sesje informacyjne.

Deklaracja gdańska Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich

W ramach zebrania członków Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w dniu 2 października 2016 r. w imponującym Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku obecne Towarzystwa oraz poszczególni członkowie uchwalili rezolucję „Dobre sąsiedztwo na rzecz zgodnej i silnej Europy”:

Dobre sąsiedztwo na rzecz zgodnej i silnej Europy

Mając w pamięci niewyobrażalne zbrodnie, popełnione przez Niemców na Polakach w okresie faszyzmu, czujemy wielką wdzięczność za niezwykle pomyślny rozwój stosunków polsko-niemieckich w ciągu ostatnich 25 lat.

Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w Polsce i w Niemczech, po obu stronach Odry i Nysy, od dziesięcioleci działają z wielkim zaangażowaniem i empatią na rzecz przyjaźni i pojednania między naszymi dwoma narodami, stanowią siłę napędową sukcesów polsko-niemieckiego sąsiedztwa!

Dlatego jako Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich z wielką troską patrzymy na obecną stagnację w stosunkach polsko-niemieckich na poziomie rządowym.

Na naszym dzisiejszym zgromadzeniu członków, odbywającym się tuż obok dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pragniemy raz jeszcze podziękować Polkom i Polakom, którzy walczyli o swoją i o naszą wolność.

Solidarność walczyła o wolność, wykazując się wielką odwagą. Dziś Polska i Niemcy są demokratycznymi, wolnymi społeczeństwami. Jednak wolność i demokracja mogą się rozwijać pomyślnie tylko w atmosferze otwartości, tolerancji i uczciwego podejścia większości do mniejszości. W tym znaczeniu jesteśmy po stronie takich ludzi w Polsce i w Niemczech, którzy angażują się na rzecz demokracji, tolerancji i współpracy opartej na zaufaniu.

Z tego względu z zadowoleniem przyjmujemy deklarację Grupy Kopernika z 21.06.2016 r., zatytułowaną „Partnerstwo polsko-niemieckie to skarb, który należy chronić i pomnażać” i z całą mocą popieramy zawarte w niej treści.

W deklaracji stwierdza się m.in.: „Polityczna wola wspólnoty to fundament dobrego sąsiedztwa”. Takiej politycznej woli wspólnoty domagamy się jako Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich od decydentów politycznych. Europa będzie silna tylko wtedy, gdy Polska i Niemcy będą sobie ufać i nawzajem za siebie ręczyć.

Gdańsk, 2 października 2016


Zdjęcie tytułowe:
„Czółno“, w którym stoi dwóch rozpoznawalnych ptakoludzi naprzeciw siebie trzymających szklaną kulę, ma symbolizować otwartość i transparencję obydwu miast partnerskich. Kruchość materiału oraz wytrzymałość kształtu kuli wzkazuje na drogocenny skarb tej przyjaźni. Jej perfekcyjna geometria jest harmonijna i równoważna.